Disclaimer

BodyVibes verleent u hierbij toegang tot de website bodyvibes.nl. Op de website worden door BodyVibes teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door BodyVibes en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegstaan zonder toestemming van BodyVibes en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

BodyVibes aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.